حیطه‌های فعالیت


گستره عملیات ما شامل انواع خدمات ممکن در زمینه کمک و مشاوره شرکتی می‌شود.

  • مشاوره‌های شرکتی
  • قراردادهای شرکتی
  • مشاوره در زمینه حسابداری
  • ارزیابی‌ها، گزارش‌ها، و نظرات کارشناسی
  • رویه‌های ورشکستگی و سازماندهی مجدد
  • مشاوره‌های مالیاتی
ما می‌توانیم مشاوره‌ها و کمک‌های تخصصی را در مراحل مختلف فعالیت یک شرکت ارائه دهیم، به ویژه در زمینه سازماندهی
شرکت، تحلیل صورت‌های مالی، تحلیل مقایسه‌ای شرکت‌ها بر اساس رقابت، حسابداری صنعتی، سیستم‌های کنترل گزارش و
مدیریت، و نیز طرح‌های اقتصادی و مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و درازمدت.
ما از سابقه‌ای درخشان در زمینه همکاری با بانک‌ها و مؤسسات ملی و بین‌المللی مطرح وارائه راهکارهایی بهینه برای تأمین
بودجه شرکت‌ها، حتی در زمینه مشارکت‌های تولیدی و دریافت وام‌های آسان، برخوردار هستیم.
همچنین، ما خدمات مشاوره و کمک را در خصوص مذاکره و عقد قراردادها، تنظیم اسناد، توافق‌نامه‌های خصوصی، توافقنامه‌های
مقدماتی، و سایر خدمات مربوط بهخرید، فروش، و مبادله بخشی از شرکت‌ها، سهامداری، مدیریت سهام، دارایی‌های شرکتی،
دارایی‌های شخصی، و نیز پس‌گیری سهام و حذف سهامداران ارائه می‌دهیم.
شرکت ما خدمات و مشاوره‌های حسابداری و کمک‌های فنی از حیث معیارهای ارزیابی، و ارائه مدخل‌های فردی در صورت‌های
مالی را مطابق با الزامات مالیاتی مربوطه ارائه می‌دهد.
حسابداری و محاسبه دقیق مالیات.
تنظیم و تحلیل صورت‌های مالی قانونی، یکپارچه و فوق‌العاده.
مشاوره مستمر با ارائه پاسخ به پرسش‌ها و راهکارهای مناسب برای مشکلات مربوط به خدمات حسابداری و مالیاتی فوق‌الذکر.
تنظیم ارزیابی‌ها، گزارش‌ها و نظرات کارشناسی مربوط به مالیات‌ها.
مشاوره فنی یک جانبه و برای دادخواهی‌ها.
مشاوره در زمینه اعمال مقررات مالیاتی با توجه خاص به تأثیرات آنها در زمینه معاملات فوق‌العاده، تملک‌ها، و سرمایه‌گذاری‌های
جدید.
کمک در خصوص بازرسی‌های مالیاتی و حل و فصل کلیه اختلاف‌نظرهای بعدی چه نزد ادارات ذیصلاح و چه نزد دادگاه‌های
مسئول رسیدگی به تخلفات مالیاتی.
مشاوره فنی مربوطه در صورت طرح شکایت و اتخاذ اقدامات قانونی.
مشاوره و کمک در خصوص دادخواهی‌های مربوط به ورشکستگی، حل و فصل اختلافات، انحلال شرکت، و تنظیم طرح‌های
استرداد و توافقنامه‌های تغییر شرایط بدهی.
طرح‌های تغییر شرایط بدهی، که موجب بهبود روابط بین شرکت‌های دچار بحران و مشتریان می‌شود.