درباره ما


شرکت خدمات شرکتی و مالیاتی چکوناتو و شرکا (CECCONATO & PARTNERS) یک شرکت حسابداری و حسابرسی عمومی است که در زمینه برنامه‌ریزی برای امور مالی، اعتبارات مالی و مالیات‌ها تخصص دارد.

به علاوه، این شرکت از طریق ارزیابی اولیه دارایی‌های شرکت‌ها، تأسیس شرکت‌ها در ایتالیا و خارج از آن و مدیریت آنها در کلیه مراحل عادی
فوق‌العاده فعالیت شرکت‌ها، کمک‌هایی جامع را در زمینه مشاوره شرکتی به مشتریان ارائه می‌دهد.

ما می‌توانیم در سازماندهی مجدد و فوق‌العاده گروه‌های متشکل از چندین شرکت‌ و سازماندهی مالکیت گروهیاز طریق شرکت‌های داخلی و بین‌المللی،
از تجربیاتی ارزشمند که طی عملیات‌های اداری و اجرایی کسب کرده‌ایم، بهره بگیریم.